Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2020176604
Referentie gemeente: 2020/00248
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Molenstraat Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Verkaveling van een perceel bouwgrond in 2 loten
Ligging: Molenstraat ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 693C2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw Manuella Van Gysel, Molenstraat 10 bus 4 te 2840 Rumst, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling van een perceel bouwgrond in 2 loten.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/02/2021 tot en met 25/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604