Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Neerbroek 7

Referentie omgevingsloket: OMV_2019155444
Referentie gemeente: 2019/00231
Projectnaam omgevingsloket: renovatie van een ééngezinswoning VAN BERLO - Neerbroek 7
Projectnaam gemeente: renovatie van een ééngezinswoning
Ligging: Neerbroek 7 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 924R2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Boris Van Berlo, Olijfstraat 56 te 9000 Gent, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Neerbroek 7 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 924R2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: renovatie van een ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/02/2020 tot en met 3/03/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 3/03/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00