Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Neerstraat 69

Referentie omgevingsloket: OMV_2020161560
Referentie gemeente: 2020/00229
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Buzon - Meersman
Projectnaam gemeente: Renovatie en uitbreiden woning
Ligging: Neerstraat 69 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 543L

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door dhr. Buzon en Mevr. Stephanie Meersman, Laarstraat 69 bus 0002 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Renovatie en uitbreiden woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 4/02/2021 tot en met 5/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 5/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 Gemeente en OCMW Zwijndrecht

 t.a.v het college van burgemeester en schepenen

 Binnenplein 1

 2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604