Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Nieuwe Weg 1 (hervergunning)

Referentie omgevingsloket: OMV_2018019818
Referentie gemeente: 2018/00026
Projectnaam omgevingsloket: CECA Belgium nv - hervergunning
Projectnaam gemeente: CECA Belgium nv -hervergunning
Ligging: Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174F2, 174G2, 174H2

   
Contactpersoon: Karel Boonen

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nieuwe Weg 1 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging: Afdeling 11056, sectie H, perceel 174F2, 174G2, 174H2.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: CECA Belgium nv - hervergunning.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 5.3.2 - 6.4.2 - 6.5.1 - 7.11.1.b - 12.3.1 - 15.1.2 - 16.3.1.1 - 16.3.2.1.a - 17.1.2.1.3 - 17.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 20.4.1.2 - 23.3.1.a - 24.2 - 39.2.1 - 39.4.2 - 44.3;

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/03/2018 tot 21/04/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/04/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket. (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604

 

 

 

22/03/2018, Zwijndrecht