Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Oeverkant 38

Referentie omgevingsloket: OMV_2017009663
Referentie gemeente: 2018/00028
Projectnaam omgevingsloket: Cartargo
Projectnaam gemeente: Cartargo
Ligging: Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 98N3

   
Contactpersoon: Karel Boonen

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oeverkant 38 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 98N3.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Cartargo.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

2.2.2.b.2 - 6.4.1 - 6.5.2 – 12.2.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.4.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/03/2018 tot en met 25/04/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/04/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604