Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Oude Gentweg 21

Referentie omgevingsloket: OMV_2018031283
Referentie gemeente: 2018/00027
Projectnaam omgevingsloket: Verbouwing van woning
Projectnaam gemeente: Verbouwing van woning
Ligging: Oude Gentweg 21 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 695A4

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Smet Rudi, Oude Gentweg 19 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oude Gentweg 21 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 695A4

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwing van woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018.

 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/06/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • - analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

Voor meer info kan u terecht bij

 

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00