Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: P. Coplaan 33

Referentie omgevingsloket: OMV_2020096982
Referentie gemeente: 2020/00137
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Woonproject "Swyndrecht"
Projectnaam gemeente: Woonproject "Swyndrecht"
Ligging: Pastoor Coplaan 33 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 674A2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door BV REAL INVEST, Grote Baan 183/1 te 9250 Waasmunster, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : Woonproject "Swyndrecht" : bouwen van 6 eengezinswoningen, 19 meergezinswoningen en een ondergrondse parking.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/10/2020 tot en met 31/10/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/10/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604