Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Pastoor Coplaan zn

Referentie omgevingsloket: OMV_2021079395
Referentie gemeente: 2021/00096
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: 282 Sophie Lenaerts OMV_2020150666
Projectnaam gemeente: Bijstelling voorwaarde vergroten garage voor fietsenstalling
Ligging: Afdeling 11011, sectie A, perceel 296W4
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Yannick Sophie, Zeilsportplein 2 te 2050 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bijstelling voorwaarde vergroten garage voor fietsenstalling.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/06/2021 tot en met 6/07/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 6/07/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

  • omdat de aanvraag gewijzigd is

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS