Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Pastoor Coplaan ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2019046947
Referentie gemeente: 2019/00073
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Pastoor Coplaan te Burcht
Projectnaam gemeente: Verkaveling Pastoor Coplaan te Burcht
Ligging: Pastoor Coplaan ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 296W4

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Jan Vermeiren, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pastoor Coplaan ZN te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 296W4.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling Pastoor Coplaan te Burcht.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/06/2019 tot en met 2/07/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2/07/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00