Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: perceel 564Y, 591C, 655C, 656E2

Referentie omgevingsloket: OMV_2022001042
Referentie gemeente: 2022/00139
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Ringpark West 1
Projectnaam gemeente: Ringpark West 1
Ligging: Afdeling 11011, sectie A, perceel 564Y, 591C, 655C, 656E2Afdeling 11813, sectie N, perceel 130K, 257E, 40/02A, 40A, 40B, 41F, 41G, 44E, 44G, 44H, 45C, 46B, 50D, 57C, 59A, 629E, 630D, 64A, 74E, 972A

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Bart Van Camp, Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Ringpark West 1.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/06/2022 tot en met 6/07/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 6/07/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97