Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Polderstraat 24-26

Referentie omgevingsloket: OMV_2019041163
Referentie gemeente: 2019/00046
Inrichtingsnummer:  
Project: oprichten van twee eengezinswoningen
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Polderstraat 24-26
Afdeling 11056, sectie A, perceel 673G, 673K
   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Peter Geerts, Overheide 52 te 2870 Puurs-Sint-Amands, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft als onderwerp: oprichten van twee eengezinswoningen

De aanvraag ligt van 2/04/2019 tot en met 1/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604