Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Polderstraat 55

Referentie omgevingsloket: OMV_2018048711
Referentie gemeente: 2018/00044
Projectnaam omgevingsloket: isolatie en crepi aan de voorgevel + verkleinen van ramen
Projectnaam gemeente: isolatie en crepi aan de voorgevel + verkleinen van ramen
Ligging: Polderstraat 55 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 890P2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Lejeune Ines, Polderstraat 55 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Polderstraat 55 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 890P2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: isolatie en crepi aan de voorgevel + verkleinen van ramen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/05/2018 tot en met 28/06/2018.

 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • - analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

 

Voor meer info kan u terecht bij

 

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00