Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Regenbooglaan

Referentie omgevingsloket: OMV_2018018881
Referentie gemeente: 2018/00015
Projectnaam omgevingsloket: KBRZ
Projectnaam gemeente: Kappen van bomen Regenbooglaan
Ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 845R2
   
Contactpersoon: Ilse Janssens

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Amelinckx Philippe, Jan Baptist Tassynsstraat 125 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 845G3, 845H3

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft als onderwerp: Kappen van bomen Regenbooglaan.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/03/2018 tot en met 24/04/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 24/04/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket: (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00