Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Richard Orlentstraat 25

Referentie omgevingsloket: OMV_2020055497
Referentie gemeente: 2020/00094
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Berfi - meergezinswoning Richard Orlentstraat 25
Projectnaam gemeente: Berfi - meergezinswoning Richard Orlentstraat 25
Ligging: Richard Orlentstraat 25 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 614A2, 614X

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Fideel Bernaers, Michel Vergauwenstraat 8 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp:  Bouwen van een meergezinswoning - Richard Orlentstraat 25.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/06/2020 tot en met 28/07/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/07/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604