Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Richard Orlentstraat 85

Referentie omgevingsloket: OMV_2018091231
Referentie gemeente: 2018/00112
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Richard Orlentstraat 85
Projectnaam gemeente: Verkaveling Richard Orlentstraat 85
Ligging: Richard Orlentstraat 85 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 599D, 599P

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Vermeiren Jan, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Richard Orlentstraat 85 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 599D, 599P

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling Richard Orlentstraat 85.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/10/2018 tot en met 02/11/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 02/11/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket. (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00