Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Ringpark West 2

Referentie omgevingsloket: OMV_2022116897
Referentie gemeente: 2023/00049
Inrichtingsnummer 20210913-0074
Projectnaam omgevingsloket: Ringpark West 2
Projectnaam gemeente: Ringpark West 2
Ligging: Antwerpsesteenweg 320, Baarbeek 1, Boomgaardstraat 175, Boomgaardstraat 278, Boskouter 147, Boskouter 250, Lindenstraat 240 te 2070 Zwijndrecht. Blancefloerlaan 501, Burchtse Weel 102, Burchtse Weel 102A, Burchtse Weel 104, Dwarslaan 5, Katwilgweg 15, Katwilgweg 4 te 2050 Antwerpen
Kadastrale gegevens: Zie aanvraagdossier
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door NV PR Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Ringpark West 2.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/03/2023 tot en met 16/04/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 16/04/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van de Vlaamse Regering over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97