Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 10

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019070114
Referentie gemeente: 2019/00106
Projectnaam omgevingsloket: SHELL - EPM fase 2
Projectnaam gemeente: SHELL - EPM fase 2
Ligging: Scheldedijk 10 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 115B, 147C, 174G

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Shell Nederland Chemie, Chemieweg 25 te 4782 Moerdijk (Nederland) een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 10 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 115B, 147C, 174G. 

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Ondergrondse ethyleenleiding DN200.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/06/2019 tot en met 27/07/2019. 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/07/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving
Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
tel: 03/250 48 00