Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 30

Referentie omgevingsloket: OMV_2019005752
Referentie gemeente: 2019/00018
Projectnaam omgevingsloket: DEME Zwijndrecht middelgrote windturbine
Projectnaam gemeente: DEME Zwijndrecht middelgrote windturbine
Ligging: Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Dredging International NV, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie G, perceel 19N.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : Bouwen van een middelgrote windturbine.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 26/03/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be tel: 03/250 48 00