Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 50

Referentie omgevingsloket: OMV_2018079339
Referentie gemeente: 2018/00176
Projectnaam omgevingsloket: Bijstelling van de lozingsvoorwaarden
Projectnaam gemeente: Bijstelling van de lozingsvoorwaarden
Ligging: Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174H3, 174R3, 174X2, 174Y2

   
Contactpersoon:  Dienst Leefomgeving

Het gemeentebestuur Zwijndrecht deelt mee dat door Ineos nv., Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 174H3, 174R3, 174X2, 174Y2

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
De aanvraag heeft als onderwerp: Bijstelling van de lozingsvoorwaarden.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: geen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van

06/12/2018 tot en met 05/01/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 05/01/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Antwerpen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81