Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldedijk 58

Referentie omgevingsloket: OMV_2022120420
Referentie gemeente: 2022/00264
Inrichtingsnumeer 20200227-0081
Projectnaam omgevingsloket: Nippon, Zwijndrecht - Nieuwe koelinstallatie voor proceskoeling
Projectnaam gemeente: Exploitatie van een nieuwe koelinstallatie voor proceskoeling
Ligging: Scheldedijk 58 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174K

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door NIPPON GASES BELGIUM, Metropoolstraat 17 te 2900 Schoten, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Exploitatie van een nieuwe koelinstallatie voor proceskoeling.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/11/2022 tot en met 23/12/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/12/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81