Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Scheldelaan - plaatsen HTLS-geleiders

Referentie omgevingsloket: OMV_2020015615
Referentie gemeente: 2020/00116
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Elia Asset - HSL 150kV Scheldelaan - Zwijndrecht / Plaatsen van HTLS-geleiders
Projectnaam gemeente: Elia Asset - HSL 150kV Scheldelaan - Zwijndrecht / Plaatsen van HTLS-geleiders
Ligging: Canadastraat 20, Nieuwe Weg 1, Nieuwe Weg 13, Nieuwe Weg 3, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht. Scheldelaan 8E te 2030 Antwerpen

Afdeling 11056, sectie A, perceel 454D, 454E, 456B2, 456C2, 456D2, 456E2, 456F, 456R, 456Ysectie H, perceel 147C, 174H3, 274L2, 274S2, 325E, 492H, 505F, 505L, 505MAfdeling 11814, sectie A, perceel 1A, 22B, 2B, 33D, 33H, 33K, 38L, 400B, 460A, 460C

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door ELIA ASSET, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.


De aanvraag heeft als onderwerp : Vervangen van bestaande geleiders op de 150kV-lijn t.h.v. de Scheldelaan.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/06/2020 tot en met 25/07/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/07/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604