Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Schoolstraat 20

Referentie omgevingsloket: OMV_2018040002
Referentie gemeente: 2018/00070
Projectnaam omgevingsloket: Plaatsen van tijdelijke containerklassen
Projectnaam gemeente: Plaatsen van tijdelijke containerklassen
Ligging: Schoolstraat 20 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 847C3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Katholieke Scholen aan de Schelde Roger, Langestraat 14 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schoolstraat 20 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 847C3

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen bijstellen van een verkaveling

De aanvraag heeft als onderwerp: Plaatsen van tijdelijke containerklassen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/07/2018 tot en met 10/08/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00