Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Singelweg zn (Beveren) - Kallo Centrale

Referentie omgevingsloket: OMV_2019111236
Referentie gemeente: 2019/00184
Projectnaam omgevingsloket: Kallo Centrale
Projectnaam gemeente: Singelweg zn, (Beveren) - Kallo Centrale
Ligging: Singelweg te 9120 Beveren

Afdeling 11056, sectie F, perceel 17A3, 17B3, 17L3, 17M3Afdeling 46010, sectie B, perceel 17Msectie E, perceel 281/02_, 281E, 281H, 281L

NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het oprichten van een windturbine te Kallo.

De aanvraag heeft als adres: Singelweg , 9120 Beveren.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

Departement Omgeving

Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

omgeving@vlaanderen.be / 02 553 80 11

De aanvraag ligt van 31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019 ter inzage bij de dienst Leefomgeving op volgend adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht t.a.v. milieudienst.
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2019111236)

Voor meer info kan u terecht bij de dienst Leefomgeving:

  • tel: 03 250 49 00
  • de vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via zwijndrecht.be)