Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Statiestraat 23

Referentie omgevingsloket: OMV_2018036535
Referentie gemeente: 2018/00038
Projectnaam omgevingsloket: statiestraat 23
Projectnaam gemeente: Verbouwing handelsruimte Statiestraat 23
Ligging: Statiestraat 23 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 818G3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Demarbaix Paul, Spoorweglaan 52 te 9120 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Statiestraat 23 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 818G3

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwing handelsruimte Statiestraat 23.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2018 tot en met 29/06/2018.

 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/06/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • - analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00