Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Statiestraat 47

Referentie omgevingsloket: OMV_2023043448
Referentie gemeente: 2023/00082
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: 1902 regularisatie
Projectnaam gemeente: Regularisatie
Ligging: Statiestraat 47 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 776P7

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Charles Haud'Huyze, Neerstraat 12B te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisatie.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/05/2023 tot en met 14/06/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/06/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
0800/ 99 604