Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Statiestraat 47

Referentie omgevingsloket: OMV_2019091044
Referentie gemeente: 2019/00124
Projectnaam omgevingsloket: HRB Comm VA
Projectnaam gemeente: Bouwen van 6 appartementen na het slopen van een handelspand met woning
Ligging: Statiestraat 47 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 776K6, 776S5

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Charles Haud'Huyze, Neerstraat 12B te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Statiestraat 47 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 776K6, 776S5.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van 6 appartementen na het slopen van een handelspand met woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/09/2019 tot en met 2/10/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2/10/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00