Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Torenstraat 61

Referentie omgevingsloket: OMV_2018015914
Referentie gemeente: 2018/00012
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van eengezinswoning
Projectnaam gemeente: Bouwen van eengezinswoning
Ligging: Torenstraat 61 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 1022F3

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Van Dyck Yannick, Aalscholverlaan 82 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Torenstraat 61 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 1022F3.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2018 tot en met 11/05/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 11/05/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00