Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Torenstraat 65

Referentie omgevingsloket: OMV_2019142127
Referentie gemeente: 2019/00205
Projectnaam omgevingsloket: JONES
Projectnaam gemeente: Bouwen van een eengezinswoning en garage
Ligging: Torenstraat 65 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 1022D3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Karla Jones, Adrien Van Roeyenstraat 19 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Torenstraat 65 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 1022D3.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een eengezinswoning en garage.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/12/2019 tot en met 24/01/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 24/01/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00