Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Verbrandendijk 56+

Referentie omgevingsloket: OMV_2018081048
Referentie gemeente: 2018/00111
Projectnaam omgevingsloket: Verbrandendijk 56+
Projectnaam gemeente: Verbrandendijk 56+
Ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 895Y2
   
   

 

 

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Vermeiren Bart, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 895Y2

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden bijstellen van een verkaveling

De aanvraag heeft als onderwerp: aanvragen verkaveling Verbrandendijk 56+.

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/09/2018 tot en met 14/10/2018.

 

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/10/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • - analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

Voor meer info kan u terecht bij

 

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00