Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Verkaveling Antwerpsesteenweg

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087164
Referentie gemeente: 2018/00099
Projectnaam omgevingsloket: Zwijndrecht Antwerpsesteenweg
Projectnaam gemeente: Verkaveling Antwerpsesteenweg
Ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 698K5, 698W5
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, Frankrijkstraat 56 te 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 698K5, 698W5

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling Antwerpsesteenweg.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/09/2018 tot en met 12/10/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/10/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00