Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Verkaveling Molenstraat

Referentie omgevingsloket: OMV_2018094483
Referentie gemeente: 2018/00113
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Molenstraat
Projectnaam gemeente: Verkaveling Molenstraat
Ligging: Afdeling 11056, sectie A, perceel 693D2
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Vermeiren Jan, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 693D2.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling Molenstraat.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 september 2018 tot en met 26 oktober 2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 26/10/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00