Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: vernieuwen Rietje Waasland

Referentie omgevingsloket: OMV_2022064767
Referentie gemeente: 2022/00116
Inrichtingsnumeer 20220114-0031
Projectnaam omgevingsloket: Vernieuwen Rietje Waasland - Duplicaat van 2022063288
Projectnaam gemeente: Hernieuwing en wijzigen van de exploitatie van een garagewerkplaats met showroom
Ligging: Westpoort 1

Afdeling 11011, sectie A, perceel 233V, Afdeling 11056, sectie B, perceel 625A2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Auto Natie Group, Antwerpsesteenweg 346, 2950 Kapellen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Hernieuwing en wijzigen van de exploitatie van een garagewerkplaats met showroom.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/05/2022 tot en met 10/06/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/06/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604