Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Vitshoekstraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2019129876
Referentie gemeente: 2019/00207
Projectnaam omgevingsloket: VAN MOER Cleaning & Repair - BIS
Projectnaam gemeente: VAN MOER Cleaning & Repair - BIS
Ligging: Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 274D2, 274F2, 274Y, 776K2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Johan Van Moer, Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vitshoekstraat 11 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 274D2, 274F2, 274Y, 776K2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: VAN MOER Cleaning & Repair - BIS.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

17.1.2.2.2°, 27.2., 28.1.f)2°, 45.18.1°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 13.3, 15.1.2°, 15.2 , 15.4.1°, 16.3.1.2°, 16.7.3°, 17.2.2, 17.2.2 + 17.3.2.3°, 17.2.2 + 17.3.2.3° + 17.3.3.3° + 17.3.8.3°, 17.2.2 + 17.3.6.3°a), 17.2.2 + 17.3.6.3°a) + 17.3.7.2°b) + 17.4, 17.2.2 + 17.3.8.3°, 17.3.9.3°, 17.4, 19.6.3°a), 2.1.1, 2.2.6.a), 2.2.6.b), 2.2.6.c), 2.2.6.d), 2.3.2.e), 2.3.3.a), 21.3, 22.2, 23.3.2°a), 24.2°, 26.2, 29.5.2.1°a), 3.4.1°a), 3.6.1, 3.6.3.2°, 31.1.1.a, 33.4.2°a), 34.3, 36.4, 39.1.3°, 4.5, 40.2, 41.5, 43.1.3, 44.3, 48.1.1.2°, 48.1.2, 5.3.2°, 50.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/11/2019 tot en met 27/12/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/12/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81