Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Vromenhove 31

Referentie omgevingsloket: OMV_2018108222
Referentie gemeente: 2018/00135
Inrichtingsnummer: /
Project: Plaatsen van een veranda
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Vromenhove 31 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 265B8

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Raeymaekers Dirk Firmin, Vromenhove 31 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Plaatsen van een veranda.

De aanvraag ligt van 29/10/2018 tot en met 28/11/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604