Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Walstraat 10

Referentie omgevingsloket: OMV_2019028651
Referentie gemeente: 2019/00045
Projectnaam omgevingsloket: Verkavelingswijziging Walstraat 10 Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Bijstelling van een verkaveling Walstraat 10
Ligging: Walstraat 10 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 333N

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Wim De Smet, Kloosterstraat 21E te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Walstraat 10 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 333N.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft als onderwerp : Bijstelling van een verkaveling Walstraat 10.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 8/04/2019 tot en met 7/05/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 7/05/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan :

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij :

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03/250 48 00