Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Walstraat 15-17

Referentie omgevingsloket: OMV_2018063230
Referentie gemeente: 2018/00060
Projectnaam omgevingsloket: Bijstelling verkaveling Walstraat 151/039(1)
Projectnaam gemeente: Bijstelling verkaveling Walstraat 151/039(1)
Ligging: Walstraat 15, Walstraat 17 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 345D, 345H

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Present Evi, Walstraat 17 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Walstraat 17 en Walstraat 15 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 345D en 345H.

Het betreft een aanvraag tot bijstelling van een vergunde verkaveling. 

De aanvraag heeft als onderwerp: Bijstelling verkaveling Walstraat 151/039(1).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/06/2018 tot en met 04/07/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 04/07/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00