Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Willem Elsschotstraat 66- bouwen/uitbreiden van een woning

Referentie omgevingsloket: OMV_2020086891

Referentie gemeente: 2020/00128

Inrichtingsnumeer

Projectnaam omgevingsloket: BOTTU

Projectnaam gemeente: bouwen / uitbreiden van een woning

Ligging: Willem Elsschotstraat 66 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 692A5

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door dhr. Christophe Bottu, Willem Elsschotstraat 66 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: bouwen / uitbreiden van een woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/08/2020 tot en met 23/09/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/09/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (0800 99 604 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).
  • analoog per aangetekende brief op het volgend adres: Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1,2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604