Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Windeweeg 32

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007512
Referentie gemeente: 2019/00010
Projectnaam omgevingsloket: verbouwen-uitbreiden van een halfopen woning
Projectnaam gemeente: verbouwen-uitbreiden van een halfopen woning
Ligging: Windeweeg 32 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 899C5

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw K. Defossé, Windeweeg 32 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Windeweeg 32 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 899C5.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: het uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2019-02-07 tot en met 2019-03-08.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2019-03-08 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00