Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Zwaluwbeek 1

NV BELGOMINE, Wilfordkaai 43, 9140 Temse heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het een nieuwe bovengrondse tank van 4.300 l voor de opslag van gasolie extra.

De aanvraag heeft als adres: Zwaluwbeek 1, 9120 Beveren.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het Vlaams Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

Departement omgeving GOP Oost-Vlaanderen

e-mail: GOP.OVL.omgeving@vlaanderen.be

tel: 09 276 21 55

De aanvraag ligt van 21 december 2018 tot en met 19 januari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst van Beveren en Zwijndrecht op volgend adres:

 

Milieudienst Beveren

Gravendreef 5A

9120 Beveren

 

Milieudienst Zwijndrecht

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst, of Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2018078169)

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren of Zwijndrecht:

- tel: 03 750 14 80 (Beveren)

- tel: 0800 99 604 (Zwijndrecht)