Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Zwijndrechtsestraat 137, 139, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Referentie omgevingsloket: OMV_2023020297
Referentie gemeente: 2023/00042
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Zwijndrecht/Burcht - Aanpassing in- en uitrit shopping
Projectnaam gemeente: Zwijndrecht/Burcht - Aanpassing in- en uitrit shopping
Ligging: Zwijndrechtsestraat 137, Zwijndrechtsestraat 139, Zwijndrechtsestraat 149, Zwijndrechtsestraat 151, Zwijndrechtsestraat 153, Zwijndrechtsestraat 155, Zwijndrechtsestraat 157, Zwijndrechtsestraat 159 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 564C2, 564X, 591C, 598C

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Filip De Bois, Luchthaven Nationaal Brussel 1K te 1970 Zaventem, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Zwijndrecht/Burcht - Aanpassing in- en uitrit shopping.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/03/2023 tot en met 28/04/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/04/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be)

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604