Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Zwijndrechtsestraat 137, 139, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Referentie omgevingsloket: OMV_2024040484
Referentie gemeente: O/2024/73
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Shell Recharge - Redevco Burcht (EV)
Projectnaam gemeente: Shell Recharge - 2 snellaadpalen en 6 traagladers
Ligging: Zwijndrechtsestraat 151, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 157, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 153, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 155, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 149, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 139, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 159, 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 137, 2070 Zwijndrecht, 

11011A0564/00C002

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Belgian Shell, Kantersteen 47, 1000 Brussel een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag heeft als onderwerp: Shell Recharge - 2 snellaadpalen en 6 traagladers.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16-05-2024 tot en met 14-06-2024.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket omgeving.vlaanderen.be
  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres: Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van over het ambtshalve initiatief tot bijstelling van de voorwaarde kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604.