Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Zwijndrechtsestraat 24

Referentie omgevingsloket: OMV_2019036179
Referentie gemeente: 2019/00038
Projectnaam omgevingsloket: Zwijndrechtsestraat 24, 2070 Antwerpen (bijstelling verkaveling)
Projectnaam gemeente: Bijstelling van verkaveling Zwijndrechtsestraat 24
Ligging: Zwijndrechtsestraat 24 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 354K

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Krsto Ivanovic, Klapdorp 103 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zwijndrechtsestraat 24 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 354K.

Het betreft een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft als onderwerp : Bijstelling van verkaveling Zwijndrechtsestraat 24.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/04/2019 tot en met 14/05/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/05/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03/250 48 00