Bekendmaking openbaar onderzoek over een ambtshalve initiatief tot bijstelling van de voorwaarden: Canadastraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2021114012
Referentie gemeente: 2021/00143
Inrichtingsnumeer 20170529-0025
Projectnaam omgevingsloket: 3M Belgium BVBA, ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden
Projectnaam gemeente: 3M Belgium BVBA, ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden
Ligging: Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 456A2, 456B2, 456C, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R, 456T, 456Y, 456Z, 467Esectie H, perceel 448CAfdeling 11813, sectie N, perceel 489A, 533B, 533C, 533D, 533E, 534/02A

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht en Antwerpen delen mee dat door de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, een ambtshalve initiatief tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden werd ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft als onderwerp: 3M Belgium BVBA, ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/07/2021 tot en met 10/08/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/08/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1 en dienst Vergunningen van de Stad Antwerpen Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 of https://afspraken.antwerpen.be/openbaar-onderzoek-inkijken) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht of stad Antwerpen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

Stad Antwerpen, college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS