Bekendmaking openbaar onderzoek over een bijstelling van milieuvoorwaarden van een omgevingsvergunning

Provinciebestuur Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor:

Bijstelling van milieuvoorwaarden naar aanleiding van evaluatie van een omgevingsvergunning.

De provincie wenst volgende voorwaarde aan de vergunning toe te voegen:

“De exploitant dient uiterlijk tegen 31 juli 2020 aan te tonen hoe de bijdrage aan de jaargemiddelde NO2-concentratie in de omgeving, op die locaties waar 80% van de milieukwaliteitsnorm reeds ingenomen wordt, beperkt wordt tot 1% van de milieukwaliteitsnorm (cfr. Richtlijnenboek Lucht). Uiterlijk op 31 juli 2021 dient de exploitant aan te tonen dat de nodige maatregelen hiertoe ge├»mplementeerd zijn.”

De aanvraag heeft als adres: Canadastraat 21, 2070 Zwijndrecht.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de provincie Antwerpen.

De aanvraag ligt van 6 april 2019 tot en met 5 mei 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst van Zwijndrecht op volgend adres:

Milieudienst Zwijndrecht

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

- per mail naar omgevingsloket@zwijndrecht.be