Bekendmaking openbaar onderzoek over verzoek tot bijstelling van de voorwaarden: Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50

Referentie omgevingsloket: OMV_2022167919
Referentie gemeente: 2022/00301
Inrichtingsnumeer 20170616-0004
Projectnaam omgevingsloket: INEOS - Afwijking meetpunt ENB - incinerator
Projectnaam gemeente: INEOS - Afwijking meetpunt ENB - incinerator
Ligging: Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174A4, 174F3, 174H3, 174P3, 174X2, 174Y2, 174Z3

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door INEOS NV, Nieuwe Weg 1, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Het verzoek heeft als onderwerp: INEOS - Afwijking meetpunt ENB - incinerator.

Er wordt voor bovenvermelde verzoek een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/01/2023 tot en met 18/02/2023.

Het verzoek ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 18/02/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) het verzoek inkijken. Het verzoek kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81