Bekendmaking openbaar onderzoek RUP "Dorp aan de stroom"

In uitvoering van artikel 2.2.21 (30/12/2017-…) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Dorp aan de stroom", zoals voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad in zitting van donderdag 23 augustus 2018.

Het openbaar onderzoek van dit gemeentelijk RUP loopt gedurende een periode van 60 dagen, van maandag 17 september 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018.

De PLAN-Mer screeningnota en de beslissing van het departement LNE kunnen tijdens dezelfde periode geraadpleegd worden op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be) en op de dienst ruimtelijke ordening - Laarstraat 90.

De documenten liggen gedurende deze periode ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, Laarstraat 90, tijdens de openingsuren en na afspraak.

Het ontwerp RUP "Dorp aan de stroom" is tevens terug te vinden op de website van de gemeente Zwijndrecht www.zwijndrecht.be onder het thema "bouwen en verbouwen".

Adviezen, opmerkingen en bezwaren worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – administratief centrum – Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht.

Adviezen, opmerkingen en bezwaren kunnen, uiterlijk tot vrijdag 16 november 2018, bij aangetekend schrijven worden bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a administratief centrum, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht, of tegen ontvangstbewijs op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht.