Bekendmaking Openbaar onderzoek Startnota wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Herstructurering kleigroeve Argex’

Openbaar onderzoek Startnota wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Herstructurering kleigroeve Argex’

Op 13 oktober 2023 keurde de Vlaamse regering de Startnota voor de wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Herstructurering kleigroeve Argex’ goed.

Op verzoek van het departement Omgeving wordt de startnota met haar bijlagen ter inzage gelegd van het publiek.

De terinzagelegging loopt van 24 oktober 2023 tot en met 22 december 2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken.

Op dinsdag 21 november 2023 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt. De infomarkt vindt plaats in het gemeentehuis van Kruibeke, O.L. Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke. U bent welkom, doorlopend van 16 tot 19u. Inschrijven is noodzakelijk en kan via het telefoonnummer 02 553 38 00 of via het online formulier.

Het dossier kan digitaal worden geraadpleegd via onderstaande link:

Bekijk het dossier

(https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/87762d5b-01c1-411c-bce6-710aba614054)

U kan gedurende de periode van terinzagelegging opmerkingen of bezwaren indienen:

  • - Via het inspraakformulier op de website van de Vlaamse overheid;
  • - Schriftelijk via: Het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht