Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Blokkersdijkstraat 7

Referentie omgevingsloket: OMV_2020057104
Referentie gemeente: 2020/00077
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Woning Hofmans - Maes
Projectnaam gemeente: Bouwen van een ééngezinswoning
Ligging: Blokkersdijkstraat 7 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 724D

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Jonah Hofmans, Sleutelstraat 38 bus b6 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als voorwerp: het bouwen van een ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/06/2020 tot en met 17/07/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 17/07/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604