Bekendmaking openbaar onderzoek tgv de toepassing van een administratieve lus ihk van een omgevingsvergunningsaanvraag: Heilig Geesthoek ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2020017539
Referentie gemeente: 2020/00021
Projectnaam omgevingsloket: Verkavelingswijziging - Heilig Geesthoek 131 Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Verkavelingswijziging Heilig Geesthoek voor het opdelen van lot 2 van de oorspronkelijke verkaveling Heilig Geesthoek 151/005(1) in 2 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing
Ligging: Heilig Geesthoek ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 320X

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Peter De Graef, Hubert Verschraegenlaan 20 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heilig Geesthoek ZN te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 320X.

Het betreft een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkavelingswijziging Heilig Geesthoek voor het opdelen van lot 2 van de oorspronkelijke verkaveling Heilig Geesthoek 151/005(1) in 2 loten voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 4/05/2020 tot en met 2/06/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2/06/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

  • omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00