Bekendmaking openbaar onderzoek tgv de toepassing van een administratieve lus ihk van een omgevingsvergunningsaanvraag: Jan Baptist Tassynsstraat 78

Referentie omgevingsloket: OMV_2020049789
Referentie gemeente: 2020/00071
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Türe - Kees
Projectnaam gemeente: Verbouwen zadeldak: nieuwe dakstructuur met 2 dakkapellen
Ligging: Jan Baptist Tassynsstraat 78 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 855S2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Tanju Türe, Jan Baptist Tassynsstraat 78 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.


De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwen zadeldak: nieuwe dakstructuur met 2 dakkapellen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/07/2020 tot en met 20/08/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 20/08/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

 - omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604