Bekendmaking openbaar onderzoek tgv de toepassing van een administratieve lus ihkv een omgevingsvergunningsaanvraag: Vitshoek 7

Referentie omgevingsloket: OMV_2021147817
Referentie gemeente: 2021/00217
Inrichtingsnummer 20210602-0080
Projectnaam omgevingsloket: KATOEN NATIE LIQUID SERVICES - UITBREIDING VERHARD... - Duplicaat van 2021123285
Projectnaam gemeente: Uitbreiding verharding, plaatsen van hoogspanningscabine en wisselbakken, reliëfwijziging, diverse aanpassingen aan rubriekenlijst.
Ligging: Vitshoekstraat 7 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 274N2, 274P2, 776X2, 776Y2

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Katoen Natie Liquid Services, Vitshoekstraat 7, 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. De aanvraag heeft als onderwerp: Uitbreiding verharding, plaatsen van hoogspanningscabine en wisselbakken, reliëfwijziging, diverse aanpassingen aan rubriekenlijst..

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/11/2021 tot en met 10/12/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/11/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen, Dienst omgevingsvergunningen, e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be, tel: 03 224 64 81