Bekendmaking openbaar onderzoek tgv de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag

Referentie omgevingsloket: OMV_2019038015
Referentie gemeente: 2019/00070
Projectnaam omgevingsloket: Aldi Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Aldi Zwijndrecht
Ligging: Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 694C2, 694D2, 695D, 696W

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Dominik Baelus, Veedijk 49 te 2300 Turnhout, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 694C2, 694D2, 695D, 696W.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en kleinhandelsactiviteiten.

De aanvraag heeft als onderwerp: Aldi Zwijndrecht: Afbraak van een woning, een parking en een loskade, verbouwing en uitbreiding van een winkel, heraanleg en uitbreiding van een parking, plaatsen van een middenspanningscabine, aanleggen van een fietspad, plaatsen van keerwanden en geluidsschermen, wijzigen terrein naast Burchtse Scheibeek, plaatsen reclametotem

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 45.8.1°b), 16.3.1.1, 45.4.D

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/08/2019 tot en met 31/08/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/08/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

  • omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving, Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be, tel: 03 250.48.00