Resultaat gemeentelijke volksraadpleging

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat er op zondag 17 september 2023 een gemeentelijke volksraadpleging werd gehouden betreffende een mogelijke fusie van de gemeente Zwijndrecht met de gemeenten Beveren en Kruibeke vanaf 1 januari 2025.

Volgende vraag werd gesteld: "Wenst u dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025?"

Deelnemers

Op de dag van het opmaken van de deelnemerslijst aan de volksraadpleging, d.i. 18 augustus 2023, bedroeg het aantal potentiële deelnemers 15 884.

Op 17 september 2023 hebben 6.602 inwoners aan de gemeentelijke volksraadpleging deelgenomen.

De participatiedrempel van minimum 3000 deelnemers werd gehaald.

Resultaat

Het resultaat van de gemeentelijke volksraadpleging is als volgt:

Wenst u dat de gemeente Zwijndrecht fuseert met de gemeenten Beveren en Kruibeke op 1 januari 2025?

  • JA: 1.230

  • NEE: 5.262

  • Blanco of ongeldig: 110

Gepubliceerd op zondag 17 september 2023 13.03 u.